Antenne

Der vil ikke blive fremsendt varslinger vedr. forhøjelse / nedsættelse af antenneafgiften. Beløbet vil blive reguleret hurtigst muligt efter opkrævningen fra antenneforeningen er modtaget i administrationen.

Reguleringen vil derefter fremgå af den førstkommende opkrævning eller betalingsserviceoversigt.

Årsagen til dette ligger i, at det ofte er meget små beløb der skal reguleres og det er meget dyrt med udgift til papir, kuverter og porto.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beløbets størrelse / hvordan beløbet er udregnet.


I forbindelse med lovændring om mulighed for Frit valg på valg af antenneudbyder, har vi på alle afdelingsmøder fået godkendt, at der skal være mulighed for selv at vælge, hvilken antenneudbyder, hver enkelt beboere ønsker at modtage deres programpakker fra.

Det vil derfor være slut med at betale for antenne direkte til Varde Bolig Administration pr. 31.12.2016.

Den enkelte beboere, vil modtage en skrivelse fra deres nuværende antenneforening, hvori de gør opmærksom på, hvordan I skal forholde jer.

Fra og med 01.01.2017 vil der derfor være direkte kundeforhold, mellem den enkelte beboer og den nuværende antenneforening, og de vil også fremsende opkrævningen for 2017.

Skulle der være spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Varde Bolig Administration eller den nuværende antenneforening.