Beboerklage

Hvis du ønsker at indgive en klage på en anden beboer for overtrædelse af ordensreglementet, kan du downloade en blanket til brug for klagen.

Før du sender en skriftlig anmeldelse, vil vi opfordre dig til selv at forsøge at løse problemet.

Vi vil altid bede dig indgive en skriftlig anmeldelse, hvis du ønsker vi skal behandle sagen. Der skal som minimum være 2 medunderskrivere, da sagen ellers ikke vil blive behandlet i beboerklagenævnet eller retten, hvis den ender der. Du vil være anonym som klager, indtil sagen eventuelt starter i beboerklagenævnet eller retten.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en klage, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i administrationen, enten pr. telefon 76 95 12 10 eller pr. mail post@vardebolig.dk

Download blanket