Boligstøtte

Kan du få boligstøtte, boligsikring eller boligydelse?

Det er Udbetaling Danmark, der står for behandlingen af ansøgninger vedrørende boligstøtte. Udbetaling Danmark kan kontaktes på 70 12 80 63 eller via www.borger.dk. Har du problemer med at søge online, eller har du  brug for hjælp til din ansøgning om boligstøtte, så skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune. 

Varde Bolig Administration kan desværre ikke hjælpe dig med oplysning om reglerne på området, og vi kan heller ikke oplyse dig om, hvor meget du eventuelt vil kunne opnå i boligstøtte, boligsikring eller boligydelse. 

Reglerne og i særdeleshed satserne for boligstøtte ændres jævnligt. Du kan læse mere om boligstøtte, og lave en vejledende beregning ved at besøge www.borger.dk.