Corona - information

06.01.2021

INFORMATION TIL SAMTLIGE BEBOERE

Som følge af regeringens udmelding i går, tages følgende forholdsregler i Varde Bolig Administration frem til der kommer et nyt udspil fra regeringen/ myndighederne foreligger:

Kontakt mellem vicevært/inspektører og beboere vil blive begrænset til det mest nødvendige.

Såfremt beboer giver accept til at vi/eksterne håndværkere må komme i deres bolig for udbedring af nødvendige opgaver, vil det være med de udmeldte afstandskrav, som pt er 2 meter, ligesom det kan været et krav fra os/ekstern håndværker, at beboer ikke er i samme rum som os/ekstern håndværker.

Herudover vil vi fortsætte med fra- og indflyttersyn på samme vilkår, som skitseret ovenfor i forhold til afstand.

Viceværterne vil kunne ses i områderne, hvor de laver udvendige arbejder, men kontakt bedes begrænset og med de gældende afstandskrav.

Der vil fortsat være åbent for ekspeditioner i administrationen mellem kl. 10.00-12.00 og torsdag tillige mellem kl. 14.00-17.00.

Dog bedes besøg begrænset i videst mulige omfang og henvendelse kan ske pr. telefon eller mail.

Vi vil følge de fremtidige udstukne krav fra regeringen/myndighederne, hvorfor der kan forekomme flere ændringer hen over foråret.

Disse ændringer vil fremover fremgå af vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Varde Bolig Administration