Fremleje

Fremleje

Du har mulighed for at fremleje din almene bolig, hvis du af forskelige grunde er nødt til at flytte ud af den for en periode.

Dog skal visse betingelser være opfyldt.

1. Fremlejen skal godkendes af VBA og må højst vare 2 år.

2. Fremlejen må kun ske, hvis det kan dokumenteres, at lejerens fravær er midlertidig og skyldes midlertidig job et andet sted, sygdom og lignende.

Der gælder andre regler for ungdomsboliger og ældreboliger.

Når du fremlejer, er det stadig dig, der har ansvaret for din bolig. Du hæfter selv for evt. mislighold og manglende betaling.

Her kan du læse om fremleje i Boligselskabernes Landsforenings pjece - Klik her