Fritagelse for digital post

Fritagelse for digital post

Som udgangspunkt sender vi al information via digital post (e-boks/mail) til alle vores beboere, dette gælder både indkaldelser til møder, lejerskrivelser/informationer, varslinger, forbrugsregnskaber m.m..

Så hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, skal der indsendes dokumentation for dette. Sker dette ikke vil alt post blive udsendt digitalt.