Husleje

Hvordan opkræves huslejen?

Som standard vil huslejen blive opkrævet på et girokort, som du vil modtage sidst på måneden til betaling af næste måneds husleje. Huslejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden.

Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS), kan du tilmelde din husleje til betalingsservice via din netbank eller under punktet Betalingsservice.

Hvis du ikke benytter netbank, kan du medbringe dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig. Du kan også meddele os, at du gerne vil have tilmeldt huslejen, så skal vi være behjælpelig med dette.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler huslejen til tiden ?

Du vil modtage en rykkerskrivelse, og der vil blive pålagt et gebyr på næste måneds husleje. Læg mærke til, at det også vil være tilfældet, selvom du kun betaler din husleje én enkelt dag for sent!

Betaler du heller ikke din husleje inden fristen i den anden rykkerskrivelse eller er fraflyttet lejemålet frivilligt, vil sagen blive overgivet til advokat.

Husk derfor at betale din husleje til tiden, så du undgår unødige gebyrer og advokatomkostninger. Det er altid en god idé at tilmelde huslejebetaling til Betalingsservice (PBS).