Parkering - Lerpøtparken

Parkeringskontrollen varetages af parkeringsselskabet "Unopark" med følgende regler.

Pr. 01.03.2022 og frem

P-tilladelser

Hver lejlighed kan max oprette 2 fuldtids p-tilladelser.
Køretøjet kan enten være registreret på beboerens adresse eller ved at beboeren står som bruger af køretøjet.

"Håndværker- eller firmabiler"

Boligforeningens faste håndværker køretøjer bliver som udgangspunkt fredet. Det samme gør sig gældende for biler tilhørende kommunen eller hjemmeplejen.

Gæsteparkering

Gæstetilladelser gælder 12 timer pr. dag. Gæstetilladelser kan være fysiske eller oprettes via en unoparks app (kbhpark app). Appen kan downloades i App Store eller Google Play Market, når I har fået nødvendig tilladelse fra kontoret. Ved henvendelse til kontoret på Ortenvej 53 vil man også kunne få udleveret fysisk gæstetilladelse, som skal placeres synligt i forruden på bilen.

Sletning af p-tilladelser

Ved fraflytning slettes udstedte tilladelser.

Særlige bestemmelser

  • Parkering skal ske inden for afmærket p-båse.
  • Parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstekort.
  • Parkering forbudt for trailere af enhver art samt campingvogne – bortset fra af- og pålæsning.
  • Parkering forbudt for køretøjer over 3.500 kg. totalvægt.
  • Køretøjer, der ikke er hjemmehørende i området, kan parkere max. 15. minutter med korrekt indstillet p-skive.
  • Der henstilles til, at beboere som lejer garage, i videst muligt omfang parkere i garagen.
     

Ved en digital parkeringstilladelse vil parkeringsvagterne scanne jeres registreringsnummer og hermed kunne se, om I har en gyldig parkeringstilladelse.

For at få en digital parkeringstilladelse skal I sende jeres registreringsnummer på max 2 biler, samt oplyse jeres telefonnummer og adresse til kontoret på Ortenvej 53 I kan sende oplysninger via mail post@vardebolig.dk eller aflevere seddel i postkasse eller på kontoret i åbningstiden. Telefonnummer skal bruges for at sende en bekræftelsesbesked på registrering af køretøjet i UnoPark’s system.

Såfremt I fremadrettet har ændringer f.eks., har købt en ny bil, lånebil osv. skal I rette henvendelse til Kontoret på Ortenvej 53 for at få foretaget ændringerne.

I kan også altid ringe direkte til UnoPark på tlf.nr. +45 70 209 204 ved spørgsmål eller andet.

 

Med venlig hilsen

Varde Bolig Administration


Aftalen er opsagt den 06.09.2023, efter at afdelingsmødet den 05.09.2023 besluttede at opsige aftalen. Der er dog et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Så aftalen afsluttes den 06.09.2024.