Råderet

Som beboer i Varde Bolig Administration har du mulighed for at benytte råderetten. Råderetten handler om dine muligheder for at omforandre din bolig, svarende til dine ønsker og behov. Det kan være, du vil have nyt køkken eller bad, nye gulve eller døre eller det kan være du vil opføre en udestue. Såfremt du ønsker at opføre en bygning, som f.eks. et drivhus, et skur, en carport eller lignende, skal du ansøge Varde Bolig Administration herom. Se mere omkring ansøgning her: Link til vejledning

Der er flere måder, du kan bruge råderetten på:

du kan betale for renoveringen, uden af få refusion ved fraflytning - ingen beløbsgrænse,

du kan betale for renoveringen, og få refusion ved fraflytning – beløbet afskrives over en årrække – godtgørelse p.t. på maksimum kr. 128.331 og

boligorganisationen betaler renoveringen, og du betaler et fast beløb via din husleje hver måned over en årrække – beløbets størrelse er godkendt på afdelingsmøde.


Læs mere om dine muligheder nedenfor, og i afdelingernes råderetskataloger. Råderetskataloger kan du finde under de enkelte afdelinger i menupunktet "Søg Bolig".

Ansøgning

Uanset hvilken ordning du vælger at gøre brug af, skal du være opmærksom på, at du skal fremsende skriftlig ansøgning og at boligorganisationen skal give tilladelse, før du kan gå i gang med arbejderne. 

Du kan hente ansøgningsskema her (Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., Kapitel 18, kan læses her)

Såfremt arbejdet kræver en kommunal byggetilladelse, skal du selv ansøge om denne. Udgifterne påhviler også dig som ansøger. I den proces er det dog vigtigt, at du har boligorganisationens godkendelse af arbejderne inden der ansøges ved kommunen.

Godkendelse

Når renoveringen er afsluttet, foretages der en kvalitetsgennemgang af en fra boligorganisationen.