Renovation

Til boligforeninger i Varde Kommune

Orientering om ny renovatør i Varde Kommune.

Baggrund

De nuværende kontrakter om indsamling af dagrenovation og genbrugsmaterialer udløber den 1. september 2012.

Varde Forsyning A/S har derfor i samarbejde med renovationsselskabet ESØ og Ringkøbing Skjern Kommune gennemført et EU-udbud om indsamling af dagrenovation og genbrugsmaterialer.

Udbuddet er opdelt i 2 ydelser:

  1. Indsamling af dagrenovation fra helårsboliger, sommerhuse, institutioner og virksomheder.
  2. Husstandsindsamling af 240 l todelt genbrugsspand fra helårshuse.

På baggrund af en gennemgang af de indkomne tilbud, har Varde Forsyning A/S indgået kontrakt med RenoNorden A/S, som fra 1. september 2012 overtager indsamlingen af både dagrenovation og genbrugsmaterialer fra Meldgaard.

RenoNorden er en af Skandinaviens største leverandører af håndtering og transport af husholdningsaffald og relaterede opgaver. I dag indsamler RenoNorden dagrenovation i 30 danske kommuner, bl.a. Kalundborg, Lejre og Haderslev. Alt i alt indsamler firmaet husholdningsaffald fra omkring 1. mio. danskere – og altså nu også fra de ca. 50.000 borgere i Varde Kommune.

Ændringer?

Der er en række forhold ved boligforeninger, som skal nævnes;

-      Fra 1. september skal der ikke ringes direkte til renovatøren i forbindelse med manglende tømning m.m. Varde Forsyning A/S har i forbindelse med udbuddet valgt at hjemtage en række administrative opgaver, herunder første kundekontakt. Det betyder, at borgerne skal ringe til Varde Forsynings kundecenter på 79948000 (det samme gælder for viceværter).

-      Når RenoNorden overtager, kan der komme ændringer i tømningsdagene. Varde Forsyning A/S vil i den første tid være i tæt dialog med RenoNorden, så overgangen kan gå så gnidningsfrit som muligt. Fra 20. august vil det på Varde Forsynings hjemmeside være muligt at se, hvilken dag man får tømt.  

-      RenoNorden har valgt, at genansætte mange at de nuværende chauffører. Chaufførerne kender de enkelte områder godt, hvilket gerne skulle medvirke til, at vi ikke oplever samme problemer som sidste gang.

-      Varde Forsyning A/S har valgt at holde tømning af genbrugsbeholdere over 240 liter ude af udbuddet og har i stedet indgået en aftale med ESØ omkring tømning af 360, 400 og 600 liters genbrugsbeholdere. Grunden er bl.a. at Varde Forsyning A/S ønsker en mere fleksibel tømning ved større bebyggelser, institutioner og boligforeninger. Aftalen med ESØ betyder, at Varde Forsyning A/S kan sammensætte en mere områdespecifik tømning ved eksempelvis boligforeninger med begrænset plads til beholdere. Dette skal også ses i forhold til den kommende udvidelse af genbrugsordningen.   

Det skal bemærkes, at beholdere efter tømning fortsat skal sættes på plads og at der efter tømning af en sæk fortsatskal sættes en ny pose i stativet.

Vi håber, at I vil tage godt i mod vores nye renovatør, og samtidig vil vi opfordre til at melde evt. problemer ind til Varde Forsyning A/S med det samme, således vi hurtigt kan rette fejlene.