Blanketter

Ansøgning om råderetsarbejder 
hvis du ønsker at udføre forbedringer eller forandringer i din bolig som du selv betaler.

Ansøgning om råderetsarbejder


Ansøgning om installationer 
i din bolig. Dette kan eksempelvis være installation af opvaskemaskine og vaskemaskine.

Ansøgning om installationer


Anmeldelse af overtrædelse af ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglement


Opsigelse af din bolig.
Der er 3 måneders opsigelse af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger og 1 måneds opsigelse af plejeboliger. Lejligheden skal være ryddet 14 dage før udløb af lejeperioden / frigørelsesdato. Der kan kun opsiges til den 1. i måneden.

Opsigelse af din bolig


Husdyrstilladelse.
Tilladelsen indsendes til administrationen, hvorefter administrationen tager stilling til om husdyrhold kan godkendes. Kopi af tilladelsen vil blive returneret i underskrevet stand, såfremt husdyrholdet kan godkendes. Husk, at medsende kopi af policen på hundeforsikringen.

Husdyrstilladelse


Ansøgning om pendlerbolig (Varde Kommune)

Ansøgning om pendlerbolig (Varde Kommune)


Ansøgning om pendlerbolig (Vejen Kommune)

Ansøgning om pendlerbolig (Vejen Kommune)


Ansøgning om varmepumpe (luft til luft)

Ansøgning om varmepumpe


Ansøgning om ladestandere

Ansøgning om ladestandere