Om os

Varde Bolig Administration (i det efterfølgende benævnt VBA) er et alment boligselskab.

Vores øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af afdelingsformænd fra afdelingerne og en hovedbestyrelse. Medlemmerne i repræsentantskabet vælges på afdelingsmøderne.

Repræsentantskabet i VBA vælger en hovedbestyrelse, der er den daglige ledelse i boligselskabet. Hovedbestyrelsen er ansvalig for driften, herunder at det sker i overensstemmelse med gældende regler.

Til varetagelse af den daglige drift har hovedbestyrelsen ansat en direktør. Direktøren ansætter personale til at løse diverse opgaver, der er forbundet med den daglige drift.

VBA har en administration bestående af 9 medarbejdere, der betjener nuværende og kommende beboere. Herudover har VBA 6 ejendomsfunktionærer ansat, som sørger for beboerservice i de enkelte afdelinger/områder.