Krav om dokumentation for fritagelse af digital post

Krav om dokumentation for fritagelse af digital post

Vedr. digital kommunikation

På repræsentantskabsmødet i juni 2020 og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i juli 2020 blev de nye normalvedtægter for Varde Bolig Administration godkendt, og i den forbindelse er der kommet nogle ændringer om digital kommunikation.

Ændringer drejer sig bla. om, at der fremover udelukkende vil ske digital kommunikation i form af e-Boks og/eller mail, hvor loven tillader dette.

I den forbindelse skal de beboere, som er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, fremsende dokumentation for dette til boligorganisationen.

Alle andre vil fremover blive indkaldt til afdelingsmøder / repræsentantskabsmøder og modtage alle andre skrivelser fra boligorganisationen digitalt.

 

 

Tilbage til nyhedsoversigten