Værdigrundlag

Her kan du læse mere om Varde Bolig Administrations visioner og værdier for vores almene boliger og vores lejere.

Varde Bolig Administration (VBA) vil have gode fremtidssikrede boliger til konkurrencedygtige priser. Vi vil være kendt for at tage socialt ansvar og for at vise respekt, tillid og tryghed.

VBA skal være præget af omhu, respekt, tillid, omsorg, tryghed, samarbejde og åbenhed.

Vi vil være en kompetent, engagerende, udviklende og udfordrende virksomhed for såvel beboere, vores kolleger og ledelsen.

Det betyder at vi er forpligtigede til:

 • Fastholde og udvikle personale

 • Kende det relevante lovgrundlag

 • At have en kompetent ledelse og en god ledelsesstruktur

 • At have en god økonomi

 • At være udviklingsorienterede

 • At have en god personalepolitik

 • At være fremtidsorienterede

 • At turde tage en chance

 • At være samarbejdsorienterede og turde åbne op for nye samarbejder

 • Vi vil være kompetente i forhold til kollegerne

Det betyder at vi er forpligtede til:

 • At have en ledelse og en bestyrelse der engagerer sig

 • At have en ledelse der taler med og ikke til beboerne

 • At have en ledelse der taler med og ikke til medarbejderne

 • At vise interesse for hvordan beboerne har det

 • At vise interesse for hvordan personalet har det

 • At sikre at alle der ytrer sig bliver hørt

 • At skabe gensidig tillid

 • At vise respekt for hinanden

 • Vi vil være engagerende i forhold til kollegaerne

Det betyder at vi er forpligtede til:

 • At behandle mennesker forskelligt, for at kunne behandle dem ens

 • At have en strategi

 • At udvikle os i fællesskab.

 • At være fremtidsorienterede

 • At være en fælles front

 • At udvikle os sammen

 • At tage ansvar

 • At være en smidig organisation

 • At være forandringsvillige

 • At have en organisation der kan rumme, hvad der følger med forandring

 • At kunne sælge ideen

 • At have nutidssvarende boliger

 • At vide hvad beboerne gerne vil have

 • Vi vil være udviklende i forhold til kollegerne

Det betyder at vi er forpligtede til:

 • At være stolte af vores service og produkter og at vi gerne viser det – også offentligt

 • At vi også tør afvikle

 • At vi kontinuerligt gør opmærksom på os selv og er gode til at fortælle de gode historier

 • At vi tør opsøge muligheder

 • At vi tør være innovative

 • At vi er ambitiøse

 • Vi vil være udfordrende i forhold til kollegerne