Overdragelse ved død

Ved dødsfald overgår ancienniteten på ventelisten eller på oprykningsventelisten til den afdødes efterladte ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillet person, kontakt administrationen for nærmere oplysning om dette.