Pendlerordning Esbjerg kommune

Særlig udlejningsaftale

I henhold til § 60 i lov om almene boliger er der indgået særlig udlejningsaftale mellem Varde Bolig Administration og Esbjerg Kommune om fortrinsret for pendlere.

Boligorganisationen anviser 25 % af de ledige familieboliger i afdeling 0107, 0109, 0111, 0124, 0125, 0127, 0163 - Esbjerg, Grimstrup, Gredstedbro, Ribe, Ø. Vedsted og Jernvedlund efter nedenstående kriterier:

¤    Den boligsøgende skal være opnoteret på den almindelige venteliste.

¤    Den boligsøgende skal have folkeregister adresse uden for kommunen

¤    Den boligsøgende skal have arbejde i kommunen

Det er boligorganisationen der administrerer ordningen, og boligsøgende pendlere skal over for boligorganisationen ved underskrivelse af tro og loveerklæring erklære, at de aftalte kriterier for at være omfattet af ordningen er overholdt, ligesom boligsøgende pendlere skal have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet. Får man som pendler med fortrinsret tilbudt en bolig skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen. Når den boligsøgende har afslået 2 tilbud via den særlige udlejningsaftale, kan der efterfølgende kun søges på den almindelige venteliste.

Aftalen påbegyndes den 1. oktober 2017 og revideres senest 1 år efter ikrafttrædelse.


Underskrevet af:

Varde Bolig Administration         Esbjerg Kommune

Blanketten til ansøgning om opskrivning via den særlige udlejningsaftale (pendlerordning) kan hentes her