Pendlerordning Kolding Kommune

Særlig udlejningsaftale

I henhold til § 60 i lov om almene boliger er der indgået særlig udlejningsaftale mellem Varde Bolig Administration og Kolding Kommune om fortrinsret for pendlere.

Boligorganisationen anviser 10% af de ledige familieboliger i afdeling 0101 og 0120, Vamdrup efter nedenstående kriterier:

Boligorganisationen anviser 0% af de ledige familieboliger i afdeling 0101, Lunderskov efter nedenstående kriterier:

¤    Den boligsøgende skal være opnoteret på den almindelige venteliste.

¤    Den boligsøgende skal have folkeregister adresse uden for kommunen.

¤    Den boligsøgende skal have arbejde i kommunen – minimum 28 timer pr. uge.

¤    Den boligsøgende skal være fastansat - dvs. ikke et vikariat eller en tidsbegrænset ansættelsesperiode.

¤    Den boligsøgende skal have mindst 25 km mellem arbejdspladsen og bopælen ved flytningen.

Det er boligorganisationen der administrerer ordningen, og boligsøgende pendlere skal over for boligorganisationen ved underskrivelse af tro og loveerklæring erklære, at de aftalte kriterier for at være omfattet af ordningen er overholdt, ligesom boligsøgende pendlere skal have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet. Får man som pendler med fortrinsret tilbudt en bolig skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen. Reagerer boligsøgende pendlere ikke på et tilbud inden for tidsfristen, vil tilbuddet gå videre til de næste på ventelisten, og reageres der ikke på 3 tilbud, vil den pågældende ansøger ikke modtage flere tilbud, før der er sket fornyet henvendelse til boligorganisationen.

Aftalen påbegyndes den 1. decemeber 2020 og revideres senest 4 år efter ikrafttrædelse eller efter anmodning af en af parterne. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.


Underskrevet af:

Varde Bolig Administration         Kolding Kommune

Blanketten til ansøgning om opskrivning via den særlige udlejningsaftale (pendlerordning) kan hentes her