Pendlerordning Varde Kommune

Særlig udlejningsaftale

I henhold til § 60 i lov om almene boliger er der indgået aftale om en særlig udlejningsaftale mellem følgende boligorganisationer i Varde Kommune:

  • Varde Bolig Administration - herunder Ansager Boligforening, Skovlund Boligselskab & Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987
  • Arbejdernes Andels-Boligforening
  • Bolig Syd Vest
  • Boligselskabet Filsø

Varde kommune og ovennævnte boligorganisationer har hermed indgået særlig udlejningsaftale, som giver mulighed for, at personer og familier, der opfylder visse betingelser, kan skrives op på særlige ventelister.

Særlige betingelser for udlejningsaftalen:

• 25 % af de ledige boliger i ovennævnte boligorganisationer i Varde kommune udlejes med en fortrinsret til personer, der har arbejdsplads i kommunen og som bor udenfor kommunegrænsen.

• For at opnå en fortrinsret skal pendleren have arbejde i kommunen i mindst 20 timer om ugen.

Opskrivning til en almen bolig sker ved henvendelse til den enkelte boligorganisation eller flere boligorganisationer.

Aftalen om særlig udlejning tages op til revision senest ultimo 2026.   

Blanketten til ansøgning om opskrivning via den særlige udlejningsaftale (pendlerordning) kan hentes her