Tildeling af boliger

På ventelisten placeres boligsøgende efter dato for opnotering. En ledig bolig tildeles altid den boligsøgende, der har den ældste opnoteringsdato. Ansøgerne deles op i tre grupper, og indenfor hver af disse tre grupper, er det ansøgeren med den ældste opnoteringsdato, der får boligen. 

1. Beboer i afdelingen 
2. Beboer i boligorganisationen 
3. Ikke beboer 

Vi gør opmærksom på, at ansøgere bliver slettet ved fremsendelse af kontrakt. Dog kan ancienniteten bevares, hvis opnotering er fundet sted før 01.01.2010. Hvis opnotering er fundet sted efter 01.01.2010, kan ny anciennitet (=indflytningsdato) gives, hvis der senest 8 dage efter indgåelse af lejekontrakt, meddeles administrationen, at dette ønskes. Nyt opnoteringsgebyr skal derefter betales.