Beboerrådgivning

Helhedsplanen gældende for 2022-2025

I november 2021 blev den nye helhedsplan for Isbjerg Parken og Lerpøtparken godkendt med støtte fra Landsbyggefonden, Varde kommune samt boligorganisationerne Varde Bolig Administration og AAB Varde.

En helhedsplan kører fire år ad gangen og en en plan for en helhedsorienteret indsats i et boligområde. Formålet er at forbedre det boligsociale miljø.

Der er ansat 4 medarbejdere i projektet og sammen med mange frivillige beboere og kommunalt ansatte er de med til at skabe mange forskellige aktiviteter i boligområderne. Der er indsatser for børn, unge, voksne og ældre. Aktiviteterne foregår både om dagen, eftermiddagen og aftenen. Det kan du læse mere om på projektets hjemmeside www.detboligsocialeteam.dk.

Der er besluttet at arbejde indenfor disse fire overordnede indsatsområder:  

  • Beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Uddannelse og livschancer
  • Sammenhængskræft og medborgerskab.

Med venlig hilsen

Hanna Esmarch Lund

Projektleder

Det Boligsociale Team

Egernvej 69B, Varde

Mobil: 2013 5535